Οι πρώτοι 6 μήνες του Ευρωπαϊκού έργου Well-O-live. Εμπειρία ευεξίας στους Ευρωπαϊκούς Δρόμους της Ελιάς

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ αρ.1

Έχουμε τη χαρά να μοιραζόμαστε μαζί σας την εμπειρία του έργου Well-O-live, εκ μέρους όλων των εταίρων του έργου από την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, που φιλοδοξούν να συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς στην ΕΕ με την ανάπτυξη και προώθηση διακρατικών προϊόντων θεματικού τουρισμού της υπαίθρου γύρω από δραστηριότητες ευεξίας κατά μήκος των Ευρωπαϊκών Δρόμων της Ελιάς.

Η Ιδέα Έργου βασίζεται στη δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς από 7 χώρες, από όπου θα προκύψει ένα μοντέλο σχεδιασμού, διαχείρισης και προώθησης εμπορεύσιμων θεματικών προϊόντων τουρισμού της υπαίθρου γύρω από δραστηριότητες ευεξίας κατά μήκος των Δρόμων της Ελιάς.

Το έργο έχει θέσει κάποιους σημαντικούς και ενιαίους Στόχους:

 • διαφοροποίηση της διακρατικής προσφοράς βιώσιμου τουρισμού και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον Ευρωπαϊκό τουρισμό,
 • προώθηση καινοτομίας και αξιοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής στον τουριστικό τομέα,
 • εναρμόνιση με τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες της αγοράς και ενίσχυση δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες και τους εργαζομένους στον τουριστικό τομέα,
 • ενίσχυση της συνεργασίας και του διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ανάπτυξη της κοινής ευρωπαϊκής κληρονομιάς του Ελαιολάδου και της Ελιάς, σύμβολο ειρήνης, ευημερίας, φιλίας και κοινωνικού διαλόγου, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία και διατήρησή της στο μέλλον,
 • ενθάρρυνση μεταφοράς καλών πρακτικών μεταξύ μελών και φορέων κατά μήκος των Δρόμων της Ελιάς.

Το Θεματικό Προϊόν είναι ένα Ευρωπαϊκό προϊόν τουρισμού της υπαίθρου με δραστηριότητες ευεξίας όπως διαδρομές πεζοπορίας και ποδηλασίας και βιωματικές πολιτιστικές δραστηριότητες όπως γευσιγνωσία και οινογνωσία, όλα με επίκεντρο την ελιά  και κατά το πρότυπο των Δρόμων της Ελιάς.

Το προϊόν συνδυάζει εκπαίδευση με ψυχαγωγία και καινοτομία και ενθαρρύνει συνέργιες δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και θεματικού και βιωματικού τουρισμού (πολιτιστικός, υπαίθρου, ευεξίας, κρασιού και φαγητού).

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα:

 • Ανάπτυξη συμμετοχικών και ολοκληρωμένων θεματικών προϊόντων βιώσιμου τουρισμού
 • Καλύτερη πρόσβαση, προβολή και εμπορική εκμετάλλευση του βιωματικού τουρισμού της υπαίθρου
 • Ενισχυμένες ανθρώπινες και διαχειριστικές δεξιότητες των επαγγελματιών του τουρισμού και των επαγγελματιών στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη βιώσιμων θεματικών τουριστικών προϊόντων
 • Βελτιωμένη εικόνα και ανταγωνιστικότητα των προορισμών της υπαίθρου με στρατηγικές βιωματικού μάρκετινγκ
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών βιώσιμης διαχείρισης προϊόντων και διαχείρισης προορισμών με δράσεις ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης δεξιοτήτων

 Επιτεύγματα ως τώρα:

 1. Σχέδιο Δράσης και μοντέλο του Συστήματος Πληροφόρησης (πακέτο εργασίας WP1)
 2. Εναρκτήρια Συνάντηση στο Brindisi της Ιταλίας στις 15-16 Ιουνίου 2016 (πακέτο εργασίας WP1)
 3. Συμβούλιο Ποιότητας και Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας και Αξιολόγησης (πακέτο εργασίας WP2)_
 4. Σχέδιο Διάχυσης και Βάση Δεδομένων Φορέων (πακέτο εργασίας WP8)
 5. Λογότυπο και Ιστοσελίδα Έργου σε εξέλιξη (πακέτο εργασίας WP8)
 6. Χαρτογράφηση Δραστηριοτήτων για τη δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων ελαιολάδου και τουρισμού σε εξέλιξη (πακέτο εργασίας WP3)
 7. Οργάνωση Βιωματικών Εργαστηρίων «Experience Labs» (πακέτο εργασίας WP4)

Το έργο απευθύνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τουρισμού, περιφερειακές αρχές, φορείς χάραξης πολιτικής, εμπορικά επιμελητήρια και τομεακούς φορείς, πανεπιστήμια και παρόχους κατάρτισης με στόχο την ενδυνάμωση των τοπικών κοινοτήτων, των φοιτητών και ατόμων σε αναζήτηση εργασίας.

Ελπίζοντας ότι θα ωφεληθείτε από τα αποτελέσματα του έργου Well-O-live, θα σας κρατάμε ενήμερους για τα επόμενα ορόσημα.

Σας ευχαριστούμε!

Η κοινοπραξία Well-O-live

cosme

 logos

Το περιεχόμενο αυτού του ενημερωτικού δελτίου αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις απόψεις του συγγραφέα και σε καμία περίπτωση δεν αντανακλά τις απόψεις της Εκτελεστικής Αρχής για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις ή οποιουδήποτε άλλου φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και n Αρχή δεν δέχονται καμία ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει.