Οι δραστηριότητες μας σχεδιάζονται με βάση 5 άξονες:

  • Πολιτιστικός Τουρισμός
  • Έρευνα και Ανάπτυξη
  • Πρόγραμμα Νεολαία
  • Πρακτικές Τέχνης & Πολιτισμού
  • Διάδοση μνήμης & πολιτιστικής κληρονομιάς

Στο πρόγραμμα των δραστηριοτήτων μας, συμπεριλαμβάνονται κλασσικές επαναλαμβανόμενες δράσεις καθώς και νέες πιλοτικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δοκιμαστικά, με ενδεχόμενη περεταίρω εφαρμογή τους.

Σε πρώτο πλάνο είναι προτάσεις πολιτιστικών διαδρομών και η συνέχιση της έρευνας και καταγραφής της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελιάς, όπως και η οργάνωση δράσεων προβολής της (ημερίδες ενημέρωσης, διαδραστικά σεμινάρια, δημιουργικά εργαστήρια, μαθητικοί διαγωνισμοί κ.α.)

Το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων πραγματοποιείται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό OTRoutes «Δρόμοι της Ελιάς», σε συνεργασία με μέλη του Δικτύου και συνεργαζόμενους φορείς στις μεσογειακές χώρες και μια 10μελή διεθνή επιστημονική επιτροπή. Η συμμετοχή τους καθοδηγεί και ενθαρρύνει τη δράση των Δρόμων της Ελιάς σε ετήσια βάση, δεδομένου ότι καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές των Δρόμων της Ελιάς και των στόχων τους.

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM