Το 11ο Ετήσιο Συμβουλευτικό Forum Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης στα Χανιά (Κρήτη)

Το 11ο Ετήσιο Συμβουλευτικό Forum Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί στις 5-7 Οκτωβρίου 2022 στα Χανιά. Το Συμβουλευτικό Forum 2022 διοργανώνεται από τη Διευρυμένη Μερική Συμφωνία Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το…

Δημιουργία ενός διασυνοριακού “Δρόμου της Ελιάς” Ιταλία-Τυνησία

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός διασυνοριακού “Δρόμου της Ελιάς” Ιταλία-Τυνησία (έργο Cluster Servagri), πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη στην Τυνησία από τις 12 έως τις 16 Ιουλίου 2022. Με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές Cap Bon και Sousse, ο στόχος της επίσκεψης ήταν να διαπιστωθεί η επιλεξιμότητα των σημείων ενδιαφέροντος που πρότειναν οι…

Συμμετοχή στο έργο CLUSTER SERVAGRI Ιταλία-Τυνησία (πρόγραμμα ENI CBC)

O Οργανισμός ‘Routes of the Olive Tree’ (OTR) συμμετέχει ως συνδεδεμένος εταίρος στο έργο, στόχος του οποίου είναι η από κοινού ανάπτυξη στρατηγικών και πιλοτικών δράσεων αξιοποίησης των βασικών αγροτικών προϊόντων των περιοχών που συμμετέχουν. Στόχος του έργου είναι επίσης να αυξήσει τα επίπεδα ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων, τηρώντας…

Ενημερωτικό δελτίο των “Δρόμων της Ελιάς”

Με χαρά μας σας παρουσιάζουμε το νέο μας ενημερωτικό δελτίο για να μοιραστούμε τις δραστηριότητες των τελευταίων μηνών. Το ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει θέματα όπως: Οι διεθνείς εκδηλώσεις στις οποίες συμμετείχαμε και διοργανώσαμε, η συμμετοχή των νέων στις δράσεις μας, οι εκδόσεις μας, η νέα πρωτοβουλία “intercultural messengers”, η συμμετοχή μας…