Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ των «Δρόμων της Ελιάς» είναι μια νέα πρωτοβουλία που σκοπό έχει να στηρίξει μικρές αγροτικές περιοχές (κοινότητες) και μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις στις ελαιοπαραγωγικές ή λιγότερο ευνοημένες περιοχές, μέσω της δημιουργίας πολιτιστικών διαδρομών με τη μορφή πλήρους & αναγνωρίσιμου τουριστικού πακέτου.

Οι περιοχές αυτές, μέσω του χαρακτηρισμού τους ως γαστρονομικοί & θεματικοί τουριστικοί προορισμοί, θα αποτελέσουν «κρίκο» της ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΑΞΙΑΣ των ‘Δρόμων της Ελιάς’, αποκτώντας έτσι ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα και προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.

Ένα βασικό κριτήριο επιλογής της αγροτικής κοινότητας είναι η ύπαρξη αιωνόβιας ελιάς ή άλλου αιωνόβιου δέντρου σε αυτή απ’ όπου θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται η διαδρομή. Το αιωνόβιο δέντρο με την βοήθεια της τεχνολογίας (Τεχνητή Νοημοσύνη) γίνεται ψηφιακό αποθετήριο ιστορικής μνήμης και πολιτισμού και διαδραστικός ξεναγός των επισκεπτών. Διηγείται την ιστορία του τόπου και παρουσιάζει τα σημεία ενδιαφέροντος που αξίζει να γνωρίσει ο επισκέπτης στην ευρύτερη αγροτική περιοχή.

ΟΦΕΛΗ

Ως ένα νέο ποιοτικό τουριστικό προϊόν διεθνούς εμβέλειας, στηριζόμενο στο πολιτιστικό απόθεμα και σε παραδοσιακά τοπικά προϊόντα, η κάθε διαδρομή συμβάλλει στην επιμήκυνση της εποχικότητας του τουρισμού, ενισχύει το προφίλ επιχειρηματιών / επαγγελματιών, αξιοποιεί μικρές παραγωγικές μονάδες, ευνοεί επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και προσελκύει τους νέους για start up επιχειρήσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής της τοπικής κοινότητας, αυξάνοντας παράλληλα την επισκεψιμότητα, μέσω της προβολής της ως νέου τουριστικού θεματικού προορισμού.

Συμπράττοντες φορείς:

 • Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)
 • Επιμελητήρια μέλη της ΚΕΕΕ
 • ΤΕΕ και περιφερειακά τμήματα (Εκπαίδευση – Ημερίδες – Εκδηλώσεις)
 • ΟΕΕ και περιφερειακές δομές (Εκπαίδευση – Ημερίδες – Εκδηλώσεις)
 • ΓΣΕΒΕΕ και Ινστιτούτο της ΓΣΕΒΕΕ (Εκπαίδευση – Ημερίδες – Εκδηλώσεις)
 • ΓΣΕΕ και Ινστιτούτο της ΓΣΕΕ (Εκπαίδευση – Ημερίδες – Εκδηλώσεις)
 • Πανεπιστήμιο Πατρών (Τεχνητή Νοημοσύνη-ψηφιακά εργαλεία)
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Έρευνα πεδίου-marketing)
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Εκπ. αναγεννητικές πρακτικές στην γεωργία)
 • Ακαδημία Αθηνών (Τμήμα Λαογραφίας)
 • Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
 • Ένωση Ελλήνων Σκηνοθετών
 • Δίκτυο Ελλήνων Γεύσεις Εκλεκτές – Πάρνωνας ΑΕ
 • KNOWLEDGE A.E. – «Παράθυρο στον κόσμο»
 • Πανελλήνια Ένωση Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (ΠΕΣΚΟ)

Χρηματοδότηση : με ίδιους πόρους των φορέων που συμπράττουν.

Συντονιστής: Πολιτιστικός Οργανισμός OTRoutes «Δρόμοι της Ελιάς», Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης / UNESCO
Υπό την αιγίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων της Ελλάδος (ΚΕΕΕ)

Powered by WordPress Inspiro WordPress Theme by WPZOOM