Ετήσια Γενική Συνέλευση του OTRoutes Network

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών του Δικτύου των Δρόμων της Ελιάς – OTRoutes Network, στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, οι εργασίες της οποίας πραγματοποιήθηκαν φέτος και με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την εξάπλωση του COVID-19. Τις εργασίες της Γενικής…

«Διάλογοι Πολιτιστικών Διαδρομών: προκλήσεις και ευκαιρίες μετά τον Covid-19»

Οι «Δρόμοι της Ελιάς» συμμετείχαν σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση με το παραπάνω επίκαιρο θέμα, η οποία διοργανώθηκε στις 26 Ιουνίου από την Δ/νση Διεθνών Σχέσεων & Ε.Ε. του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού σε στενή συνεργασία με τη Γραμματεία της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της…

Τελικό Συνέδριο του έργου Routes4U

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τελικό Συνέδριο του έργου Routes4U, χθες 7 Ιουλίου 2020, στο οποίο συμμετείχαν με παρουσιάσεις και παρεμβάσεις πολλοί ομιλητές. Οι εργασίες ξεκίνησαν με ενδιαφέρουσες welcoming remarks από τον κ. Jean Pierre Halkin, Επικεφαλής της Μονάδας Macro–regions Transnational/ Interregional/External Cooperation, Enlargement, DG Regional and Urban Policy, της Ευρωπαϊκής…

Διαδικτυακό Σεμινάριο « Διάλογοι Πολιτιστικών Διαδρομών : προκλήσεις και ευκαιρίες μετά τον Covid-19», με πρωτοβουλία της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων & Ε.Ε. του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων & Ε.Ε. του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, σημείο επαφής για το πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο ‘WEBINAR’ με θέμα «Διάλογοι Πολιτιστικών Διαδρομών: προκλήσεις και ευκαιρίες μετά τον Covid-19», (Παρασκευή 26 Ιουνίου, ώρα 3:00 μ.μ.), σε συνεργασία με τη Γραμματεία της Διευρυμένης…