Οι πρώτοι 6 μήνες του Ευρωπαϊκού έργου Well-O-live. Εμπειρία ευεξίας στους Ευρωπαϊκούς Δρόμους της Ελιάς

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ αρ.1 Έχουμε τη χαρά να μοιραζόμαστε μαζί σας την εμπειρία του έργου Well-O-live, εκ μέρους όλων των εταίρων του έργου από την Ιταλία, τη Βουλγαρία, την Κροατία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ελλάδα και την Ισπανία, που φιλοδοξούν να συμβάλλουν στη διαφοροποίηση της τουριστικής προσφοράς στην ΕΕ με την ανάπτυξη και προώθηση διακρατικών …

Well-O-Live, ένα νέο Πρόγραμμα για τους «Δρόμους της Ελιάς»

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» συμμετέχει ως εταίρος στο διακρατικό πρόγραμμα Well–O–Live, με αντικείμενο την ανάπτυξη και προώθηση ενός καινοτόμου πλαισίου σχεδιασμού, διαχείρισης και προώθησης θεματικών προϊόντων τουρισμού Πρόγραμμα: COSME Τίτλος: Well-O-Live Θέμα: Διακρατικός θεματικός τουρισμός της υπαίθρου Διάρκεια: Μάιος 2016 – Αύγουστος 2017 Κοινοπραξία: 8 εταίροι από 7 χώρες: Δήμος Brindisi (Ιταλία), Κέντρο …