Ενημέρωση για τα Info Point MedDiet

Ξεκίνησαν οι παρουσιάσεις  των  Κόμβων Πληροφόρησης για τη Μεσογειακή Διατροφή / Info Point MedDiet από τους έλληνες εταίρους του έργου Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς» και Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε παρουσίαση στην Καλαμάτα από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς», σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Καλαμάτας και…

Ολοκλήρωση των εκδηλώσεων κεφαλαιοποίησης του έργου MedDiet στην Αθήνα από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς»

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου MedDiet – Mediterranean Diet And Enhancement of Traditional Foodstuff /ENPI CBC MED στην Αθήνα από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς, εταίρο του έργου.

Εκδηλώσεις κεφαλαιοποίησης του έργου MedDiet – Mediterranean Diet And Enhancement of Traditional Foodstuff» – Μέρος Β’

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις προβολής/ προώθησης της Μεσογειακής Διατροφής και κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου MedDiet – Mediterranean Diet And Enhancement of Traditional Foodstuff, από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς».

Εκδηλώσεις προβολής των μεσογειακών προϊόντων & της Μεσογειακής Διατροφής στην Αθήνα

Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις προβολής των μεσογειακών προϊόντων & της Μεσογειακής Διατροφής από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς» στην Αθήνα, στο πλαίσιο της κεφαλαιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου MedDiet – Mediterranean Diet And Enhancement of Traditional Foodstuff (συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από το Πρόγραμμα ENPI CBC MED).