ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΗ

Μεσογειακή Πόλη Πολυχώρος πολιτισμού & εκπαίδευσης αγροτική παράδοση • γαστρονομική τέχνη • πράσινη ανάπτυξη   Η δημιουργία της Μεσογειακής Πόλης εντάσσεται στην προσπάθεια για την προβολή της περιοχής, των αγροτικών της προϊόντων & της γαστρονομικής της παράδοσης, καθώς & της καθιέρωσης τακτικών πράσινης ανάπτυξης στον αγροτικό, βιομηχανικό, εμπορικό & αστικό…

Who we are-el

Οι «Δρόμοι της Ελιάς» είναι διαδρομές διαπολιτισμικού διαλόγου, πολιτιστικές εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου της Ελιάς. Είναι μια «γέφυρα» που ξεκινά από την Ελλάδα και επεκτείνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου για να μεταφέρει τα μηνύματα της ελιάς και να ανοίξει νέους δρόμους…

Administration-el

Πολιτιστικός Οργανισμός ‘Δρόμοι της Ελιάς’ / OTRoutes Network Έρευνα, τεκμηρίωση, προβολή του πολιτισμού της ελιάς & της Μεσογείου Όργανα διοίκησης του Οργανισμού και διαχείρισης του Δικτύου OTRoutes Network είναι η Γενική Συνεδρία των Μελών, το 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο και το Εκτελεστικό Γραφείο. Το Εκτελεστικό Γραφείο αποτελείται από τον Εκτελεστικό Διευθυντή…