Παρουσίαση της διασυνοριακής πολιτιστικής και τουριστικής διαδρομής “Δρόμοι της Ελιάς Ιταλία-Τυνησία” CLUSTER SERVAGRI στο 2ο Ευρω-μεσογειακό Συνέδριο του έργου

Το GAL Eloro, επικεφαλής του έργου CLUSTER SERVAGRI, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI CBC “Ιταλία-Τυνησία” 2014-2020, ανακοίνωσε τη διοργάνωση του 2ου Ευρω-μεσογειακού Συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο του Palazzolo Acreide (SR), στις 11, 12 και 13 Μαΐου 2023. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός ” Δρόμοι της Ελιάς” θα συμμετέχει στο …