Δρόμοι της Ελιάς: Υπογραφή 2 Συμφώνων Συνεργασίας: με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτισμού & Τουρισμού και την Ένωση Ελαιο-βιοκαλλιεργητών του Kilis (Τουρκία)

Δύο Μνημόνια Συνεργασίας υπεγράφησαν, με δύο σημαντικούς φορείς σε θέματα Πολιτισμού και Τουρισμού και του τομέα της ελαιοκαλλιέργειας της Τουρκίας.

Η υπογραφή τους επιβεβαιώνει την θέληση των υπευθύνων των δύο φορέων για συνεργασία με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της ελιάς στην περιοχή τους μέσω της δημιουργίας μιας τοπικής πολιτιστικής διαδρομής και επιλογής σημείων ενδιαφέροντος που συνδέονται με την ελιά και τις παραδόσεις της.

Σημειώνεται ότι η συνεργασία ξεκίνησε χάρη στην παρέμβαση του φορέα TGA (Οργανισμός Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης της Τουρκίας) ο οποίος επιτελεί σημαντικό έργο για την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού στη χώρα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών κατά μήκος της παραλιακής ζώνης με προτάσεις που φέρουν τον τίτλο ‘’Chasing the way of Olive Tree through Turkaegean’’.