Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης: NEXT ROUTES

Οι ” Δρόμοι της Ελιάς ” παρουσιάζουν το πιο πρόσφατο έργο στο οποίο συμμετέχουν ως εταίροι, το οποίο ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2023, ένα έργο υψηλού κύρους που περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης: NEXT ROUTES – Αναβάθμιση του προσωπικού μέσω ψηφιακών, δημιουργικών παιχνιδιών και καινοτόμων στρατηγικών για την ενίσχυση των πολιτιστικών διαδρομών της ΕΕ.

Το έργο, διάρκειας 24 μηνών, φέρνει σε επαφή έξι πιστοποιημένες Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης: Η Διαδρομή των Φοινίκων ως επικεφαλής εταίρος του έργου, η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Εβραϊκής Κληρονομιάς, οι Ευρωπαϊκές Διαδρομές Μότσαρτ, οι Δρόμοι της Ελιάς, η Διαδρομή ATRIUM και η Διαδρομή του Δούναβη της Εποχής του Σιδήρου, επιπλέον, η Mobile Idea Srl, μία από τις κορυφαίες ιδιωτικές εταιρείες της ΕΕ που ειδικεύεται στην τεχνολογική καινοτομία που εφαρμόζεται στον πολιτιστικό και τουριστικό τομέα, η ARGO και το Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών της Breda.

Η καινοτόμος ιδέα πίσω από αυτό το έργο και τη συνεργασία αποσκοπεί στην ενίσχυση και βελτίωση των δράσεων για την περαιτέρω ενίσχυση των δημιουργικών δεξιοτήτων, των γνώσεων και των ψηφιακών ικανοτήτων του προσωπικού των Πολιτιστικών Διαδρομών, ώστε να υποστηριχθούν οι Διαδρομές στην ψηφιακή μετάβαση. Το έργο θα υλοποιηθεί με την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω καινοτόμων προσεγγίσεων gamification, όπως η πρόταση μιας φιλικής προς το χρήστη εργαλειοθήκης με το εγχειρίδιο χρήσης της για την ανάδειξη των εδαφών και της κληρονομιάς τους, προσβάσιμη και στα ενδιαφερόμενα μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Στις 14 Νοεμβρίου 2023 το έργο ξεκίνησε επίσημα με το Kick-off meeting στην πόλη του Σάλτσμπουργκ, που διοργανώθηκε από τους εταίρους της Διαδρομής Mozart Ways. Μια σημαντική συνάντηση, και ανακάλυψη της μεγάλης κληρονομιάς της οικογένειας Wolfgan Amadeus Mozart, με όλους τους εταίρους του έργου για τον καθορισμό των στόχων και των προσδοκιών για αυτούς τους μήνες συνεργασίας. Έγιναν τα πρώτα βήματα, τα οποία περιλαμβάνουν μια μεθοδολογική έρευνα για τις πολιτιστικές διαδρομές, ένα πρώτο βήμα προς τους μελλοντικούς στόχους. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει τον Μάιο και θα συγκεντρωθούν όλοι οι εταίροι στην Ολλανδία.
Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εξελίξεις του έργου μέσα από τα κοινωνικά μας δίκτυα.