Πρόγραμμα αδελφοποίησης μεσογειακών πόλεων (Edremit Τουρκία)

Από τις 27 έως τις 30 Μαΐου, στο πλαίσιο του προγράμματος αδελφοποίησης πόλεων πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του δήμου της Selva (Μαγιόρκα, Ισπανία), του Edremit (Τουρκία), του Πολιτιστικού Οργανισμού “Δρόμοι της Ελιάς”, εταίρου στο πρόγραμμα αδελφοποίησης, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον συνεργάτη μας κ. Κωνσταντίνο Καίσαρη.

Στη διάρκεια της 3μερης συνάντησης το πρόγραμμα της οποίας περιλάμβανε σειρά συναντήσεων με τοπικές και περιφερειακές αρχές, ερευνητικά ιδρύματα και φορείς του τομέα της ελαιοπαραγωγής κ.α., καθορίστηκε ένα περιφερειακό πλαίσιο συνεργασίας στη Μεσόγειο μεταξύ των ελαιοπαραγωγικών περιοχών της Τουρκίας, της Ισπανίας και της Ελλάδας, με βάση τις βιώσιμες αλυσίδες αξίας του ελαιολάδου και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Επιπλέον, η περιφερειακή κυβέρνηση του Balikesir, ο δήμος Edremit, το Επιμελητήριο, το Πανεπιστήμιο Balikesir, τα κέντρα κατάρτισης στον τομέα της ελαιοκομίας, παραγωγοί και εμπλεκόμενοι φορείς εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους να ενταχθούν στο Δίκτυο των “Δρόμων της Ελιάς”, Πολιτιστικής Διαδρομής του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η δημιουργία μιας τοπικής πολιτιστικής διαδρομής «Δρόμοι της Ελιάς» στο Edremit είναι ένας από τους στόχους που τέθηκαν και εντάχθηκαν στον κοινό προγραμματισμό με σκοπό την ενίσχυση του γαστρονομικού και πολιτιστικού τουρισμού στην περιοχή, της ιδιαίτερης ταυτότητάς της και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα ελαιοκαλλιέργειας. Συζητήθηκαν επίσης οι μελλοντικές συνέργειες του οργανισμού OTRoutes με τους εκπροσώπους της “Πολιτιστικής Διαδρομής του Αινεία” στην οποία συμμετέχει το Edremit και κοινές δράσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο.