Κάλεσμα του Εκτελεστικού Δ/ντη του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελίας» στα επιμελητήρια της ΚΕΕΕ

Κάλεσμα του Εκτελεστικού Δ/ντη του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» στα επιμελητήρια της ΚΕΕΕ, για συμμετοχή στην Αλυσίδα Αξίας των Δρόμων της Ελιάς.

Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος