Παρουσίαση της διασυνοριακής πολιτιστικής και τουριστικής διαδρομής “Δρόμοι της Ελιάς Ιταλία-Τυνησία” CLUSTER SERVAGRI στο 2ο Ευρω-μεσογειακό Συνέδριο του έργου

Το GAL Eloro, επικεφαλής του έργου CLUSTER SERVAGRI, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ENI CBC “Ιταλία-Τυνησία” 2014-2020, ανακοίνωσε τη διοργάνωση του 2ου Ευρω-μεσογειακού Συνεδρίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δημαρχείο του Palazzolo Acreide (SR), στις 11, 12 και 13 Μαΐου 2023.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός ” Δρόμοι της Ελιάς” θα συμμετέχει στο Συνέδριο, με διαδικτυακή παρουσίαση της Μαρινέλλας Κατσιλιέρη ( Υπ. Σχεδιασμού & Ανάπτυξης OTRoutes Foundation), με θέμα τη ” διασυνοριακή τουριστική-πολιτιστική διαδρομή CLUSTER SERVAGRI” που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Το Ευρω-μεσογειακό Συνέδριο θα έχει έντονο επιστημονικό χαρακτήρα, με πολλές παρεμβάσεις από την Τυνησία, την Ιταλία και διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (εμπειρογνώμονες, ακαδημαϊκοί, τεχνικοί και άλλοι εκπρόσωποι φορέων του ελαιοκομικού τομέα).

Η πρώτη ημέρα θα είναι αφιερωμένη σε επισκέψεις επιτόπιας μελέτης, ενώ οι υπόλοιπες συνεδρίες θα πραγματοποιηθούν στο Δημαρχείο. Στις 12 Μαΐου, με μια εκδήλωση διάχυσης των δύο έργων “Ιταλία-Τυνησία”, CLUSTER SERVAGRI και PROMETEO με την παρουσίαση και σύγκριση των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί από τους εταίρους των δύο έργων- και στις 13 Μαΐου με ένα σεμινάριο διάδοσης που επικεντρώνεται στην “Επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις μεσογειακές καλλιέργειες και τις παραγωγές δέντρων: Ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών”, στο οποίο θα γίνουν επίσης παρεμβάσεις ξένων εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Αγροτικού Κοινοβουλίου.

Κατά τη διάρκεια των ημερών 12 και 13 Μαΐου, θα είναι επίσης δυνατή η εξ αποστάσεως συμμετοχή μέσω του Zoom. Για περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τον σύνδεσμο συμμετοχής, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://clusterservagri.eu/ και τη σελίδα στο Facebook