Διεθνής Ημέρα Μεταναστών

Κάθε χρόνο, στις 18 Δεκεμβρίου, ο κόσμος γιορτάζει τη Διεθνή Ημέρα Μεταναστών, μια ημέρα που έχει οριστεί για να αναγνωριστεί η σημαντική συμβολή των μεταναστών και ταυτόχρονα να επισημανθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Τα τελευταία χρόνια, οι συγκρούσεις, η ανασφάλεια, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και του πολέμου, έχουν συμβάλει σημαντικά στην αναγκαστική μετακίνηση είτε εντός των χωρών είτε διασυνοριακά. Το 2020 πάνω από 281 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν διεθνείς μετανάστες, ενώ πάνω από 59 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν εσωτερικά εκτοπισμένοι μέχρι το τέλος του 2021.

Ανεξάρτητα από τους λόγους που αναγκάζουν τους ανθρώπους να μετακινηθούν, οι μετανάστες και οι εκτοπισμένοι αντιπροσωπεύουν μερικές από τις πιο ευάλωτες και περιθωριοποιημένες ομάδες της κοινωνίας και συχνά εκτίθενται σε κακοποίηση και εκμετάλλευση, έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, και έρχονται αντιμέτωποι με ξενοφοβικές επιθέσεις και στιγματισμό που τροφοδοτούνται από παραπληροφόρηση.

Από την άλλη πλευρά, πολλοί μετανάστες εργαζόμενοι απασχολούνται συχνά σε προσωρινές, άτυπες ή απροστάτευτες θέσεις εργασίας, γεγονός που τους εκθέτει σε μεγαλύτερο κίνδυνο ανασφάλειας, απολύσεων και κακών συνθηκών εργασίας.

Λόγω της επίμονης έλλειψης ασφαλών και τακτικών μεταναστευτικών οδών, εκατομμύρια άνθρωποι συνεχίζουν να κάνουν επικίνδυνα ταξίδια κάθε χρόνο. Από το 2014 περισσότεροι από 50.000 μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους στις μεταναστευτικές διαδρομές σε όλο τον κόσμο.

Παρά ταύτα, οι μετανάστες έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν πηγή ευημερίας, καινοτομίας και βιώσιμης ανάπτυξης για τις χώρες προέλευσης, διέλευσης και υποδοχής. Η οικονομική συνεισφορά τους μέσω των εμβασμάτων προσφέρει μια σανίδα σωτηρίας στις οικογένειες και δίνει ώθηση στις τοπικές αγορές, ιδίως στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, ενώ ο ρόλος τους στην αγορά εργασίας παραμένει ανεκτίμητος, όπως φαίνεται στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19. Οι γνώσεις, τα δίκτυα και οι δεξιότητές τους έχουν συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη ανθεκτικών κοινοτήτων.

Η ενίσχυση της συμβολής των μεταναστών στη βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί συλλογική προσπάθεια για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της μετανάστευσης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες. Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση (GCM) προσφέρει την ευκαιρία και την καθοδήγηση για την επικαιροποίηση της ανθρώπινης κινητικότητας και την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρουσιάζει.

Σε αυτή τη Διεθνή Ημέρα Μεταναστών, αλλά και κάθε μέρα, ο ΔΟΜ επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την προώθηση μιας ανθρώπινης και εύρυθμης διαχείρισης της μετανάστευσης προς όφελος όλων, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων προέλευσης, διέλευσης και προορισμού.

ΠΗΓΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΔΟΜ)