«Καλλιεργώντας το μέλλον», συμμετοχή των «Δρόμων της Ελιάς» σε πρόγραμμα για νέους ευρωπαίους

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza – CNCA (Ιταλία) και την PALMI Κοιν.Σεπ Social Cooperative Enterprises (Ελλάδα) θα παρέχει για τους επόμενους 11 μήνες τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή στην έδρα του, σe 4 ευρωπαίους εθελοντές που ξεκίνησαν πριν από λίγες μέρες την αποστολή τους στη Μεσσηνία.

Η πρώτη ενημερωτική συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, παρουσία εκπροσώπων συνεργαζόμενων φορέων. Αντικείμενο της αποστολής των νέων εθελοντών είναι η απασχόληση και η εκπαίδευσή τους σε διαφορετικούς τομείς, όπως αυτός του πολιτιστικού τουρισμού και του τουρισμού της υπαίθρου, για την αντιμετώπιση των δυσκολιών και της περιθωριοποίησης.

Το Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza (CNCA), eθνικός Συντονιστής κοινοτήτων φιλοξενίας στην Ιταλία, είναι ένωση κοινωνικής ωφέλειας η οποία περιλαμβάνει 16 περιφερειακές ομοσπονδίες στις οποίες συμμετέχουν περίπου 250 οργανώσεις σε όλες σχεδόν τις περιφέρειες της Ιταλίας, συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών συνεταιρισμών, ενώσεων κοινωνικής προώθησης, συλλόγων κ.α. Η CNCA είναι διαπιστευμένος φορέας στο Εθνικό Γραφείο Δημόσιας Διοίκησης για την υλοποίηση σχεδίων που περιλαμβάνουν την απασχόληση νέων εθελοντών.