Δημιουργία ενός διασυνοριακού “Δρόμου της Ελιάς” Ιταλία-Τυνησία

Στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός διασυνοριακού “Δρόμου της Ελιάς” Ιταλία-Τυνησία (έργο Cluster Servagri), πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη στην Τυνησία από τις 12 έως τις 16 Ιουλίου 2022.

Με ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές Cap Bon και Sousse, ο στόχος της επίσκεψης ήταν να διαπιστωθεί η επιλεξιμότητα των σημείων ενδιαφέροντος που πρότειναν οι Τυνήσιοι εταίροι του έργου Cluster Servagri, στο οποίο ο Οργανισμός ‘Δρόμοι της Ελιάς’ πιστοποιημένος διαχειριστής της πολιτιστικής διαδρομής του Συμβουλίου της Ευρώπης συμμετέχει ως συνδεδεμένος εταίρος.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος ήταν να εξακριβωθεί η σκοπιμότητα και οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία μιας διαδρομής, να γίνουν συναντήσεις με τους τοπικούς εταίρους και να εξακριβωθεί το ενδιαφέρον τους, να διαμορφωθεί μια πιο συγκεκριμένη εικόνα του φυσικού και πολιτιστικού τοπίου της ελιάς και να ενθαρρυνθούν οι διάφοροι θεσμικοί φορείς να συμβάλουν στην ανάπτυξη αυτής της διαδρομής.

Επικεφαλής της αποστολής: Μαρινέλλα Κατσιλιέρη, Υπεύθυνη Σχεδιασμού & Ανάπτυξης, Οργανισμού ‘Routes of the Olive tree’,
Sergio Campanella, Paola Pacci, Gal Eloro