ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΗ

Μεσογειακή Πόλη

Πολυχώρος πολιτισμού & εκπαίδευσης

αγροτική παράδοση • γαστρονομική τέχνη • πράσινη ανάπτυξη

 


Η δημιουργία της Μεσογειακής Πόλης εντάσσεται στην προσπάθεια για την προβολή της περιοχής, των αγροτικών της προϊόντων & της γαστρονομικής της παράδοσης, καθώς & της καθιέρωσης τακτικών πράσινης ανάπτυξης στον αγροτικό, βιομηχανικό, εμπορικό & αστικό τομέα.

Η Μεσογειακή Πόλη θα αποτελεί έναν χώρο γνώσης και προβολής βασικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της ευρύτερης περιοχής, όπως τα αγροτικά προϊόντα και η γαστρονομική της παράδοση, χάρη σε καινοτόμες μουσειακές και αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις που θα ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες πολιτιστικές δραστηριότητες της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου. Θα είναι μια δομή η οποία θα εξασφαλίσει προβολή της περιοχής και θα δώσει σημαντική ώθηση σε όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας. Απόλυτα ενταγμένη στο πνεύμα και τις ανάγκες των καιρών, η Μεσογειακή Πόλη θα είναι και ένα ζωντανό παράδειγμα οικολογικών εφαρμογών το οποίο θα συμπληρώνεται από την ανάλογη θεωρητική κατάρτιση και θα απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές και κοινωνικές κατηγορίες.

Η Μεσογειακή Πόλη θα εισάγει μια βαθιά και καινοτόμο αντίληψη για το χρυσό τρίπτυχο: πολιτισμός – περιβάλλον – ανάπτυξη, μια άποψη τεκμηριωμένη επιστημονικά και άρτια στην εφαρμογή της από πλευράς οργάνωσης και προσφοράς στο ευρύ κοινό. Χάρη στις πρωτοποριακές της προτάσεις και δομές η πολιτιστική παράδοση θα μετατραπεί σε εργαλείο ανάπτυξης που θα ανοίξει νέους δρόμους στα τοπικά προϊόντα και τον τουρισμό, ενώ ο οικολογικός χαρακτήρας της Μεσογειακής Πόλης θα συμπληρώνει ιδανικά όλες τις δραστηριότητες που στόχο έχουν να χαρίσουν ποιότητα ζωής και ευημερία στην περιοχή.