ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (Πρόγραμμα Erasmus +)

FABRoutes

Οι “Δρόμοι της Ελιάς” συμμετέχουν στο πολύ ενδιαφέρον έργο “FABRoutes” με αντικείμενο την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών δεξιοτήτων για την προώθηση πολιτιστικών διαδρομών που έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Ο γενικός στόχος του είναι να σχεδιάσει μια νέα μεθοδολογία κατάρτισης και μια εκπαιδευτική ενότητα με στόχο την αξιοποίηση και τον εμπλουτισμό της τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων του προσωπικού και των συνεργατών των ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρομών που έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης, προκειμένου να βελτιωθεί η διαχείριση και προώθηση των διαδρομών στον τομέα του βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού.
Η δημιουργία νέων καινοτόμων μεθοδολογιών κατάρτισης και εκπαιδευτικών ενοτήτων με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων του προσωπικού και των φορέων που συμμετέχουν στην προώθηση της πολιτιστικής διαδρομής και ανάπτυξης, σημαίνει:

 • Ενίσχυση των δικτύων των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την ανάπτυξη μιας εταιρικής σχέσης με στόχο την προώθηση της ανταλλαγής δεξιοτήτων
 • Ανάπτυξη ενός νέου σύγχρονου επαγγελματικού προφίλ ικανού να διαχειριστεί πολιτιστικές διαδρομές και να οικοδομήσει μια ισχυρή σχέση με τοπικούς, ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για την προώθηση του βιώσιμου τουρισμού
 • Αύξηση των δεξιοτήτων πολιτιστικών διαδρομών, οργανισμών και ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτιστικού και τουριστικού τομέα και συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις δραστηριότητες του έργου

Υπό αυτήν την έννοια, το έργο θα προωθήσει ορισμένες από τις προτεραιότητες του προγράμματος των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οι οποίες είναι απόλυτα σύμφωνες με τις οριζόντιες προτεραιότητες του προγράμματος Erasmus +: συνεργασία στην έρευνα και την ανάπτυξη, ενίσχυση της μνήμης, της ιστορίας και της ευρωπαϊκής κληρονομιάς, προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.
Είναι βέβαιο ότι η ανάπτυξη αυτού του έργου θα φέρει μεγάλη προστιθέμενη αξία και συμβολή σε όλους τους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, καθώς και στους επικεφαλής οργανισμούς και διαχειριστές των Πολιτιστικών Διαδρομών.
Το έργο Fab Route χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus + και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος του 2022.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ:

 • ASSOCIAZIONE ATRIUM – Architecture of Totalitarian Regimes of the XX Century in Europe’s Urban Memory, Ιταλία
 • Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς», Ελλάδα
 • LA ROTTA DEI FENICI, Ιταλία
 • ASSOCIATION EUROPEENNE POUR LA PRESERVATION ET LA VALORISATION DE LA
 • CULTURE ET DU PATRIMOINE JUIFS, Λουξεμβούργο
 • ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA DI BOLOGNA, Ιταλία
 • ARGO di Donda Andrea e C. snc, Ιταλία
 • Cooperation Network of the European Routes of Emperor Charles V, Ισπανία
 • NETZ – MEDIEN UND GESELLSCHAFT EV, Γερμανία