Το ΟΡΑΜΑ του αγροτικού χώρου της Μεσσηνίας για το 2040

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

«το ΟΡΑΜΑ του αγροτικού χώρου της Μεσσηνίας για το 2040»

Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, ώρα 20:00


««Το μέλλον της αγροτικής Ευρώπης μπορεί να διαμορφωθεί μόνο τοπικά. Η δημόσια διαβούλευση θα οδηγήσει σε μια νέα στρατηγική και όραμα για την αγροτική Ευρώπη το 2040 που θα προκύψει από τον αγροτικό κόσμο».
Ursula von der Leyen Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Με βάση αυτή την άποψη, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε ότι η Επιτροπή θα αναπτύξει ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές το οποίο θα τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις δυνατότητές τους και θα τις υποστηρίξει προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα διαφορετικά –από περιοχή σε περιοχή– ζητήματα, από τη δημογραφική αλλαγή έως τη συνδεσιμότητα, τον κίνδυνο φτώχειας και την περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες. Το όραμα αυτό θα πρέπει να προκύψει μέσα από στενή διαβούλευση με άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές, καθώς και με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG AGRI) και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης δίνουν την ευκαιρία σε όποιες τοπικές συλλογικότητες επιθυμούν, να συμβάλλουν στον προσδιορισμό ενός μακροπρόθεσμου οράματος για κάθε μια αγροτική περιοχή με ορίζοντα το 2040. Η προτεινόμενη δημόσια διαδικτυακή συζήτηση της 19ης Ιανουαρίου 2021 θα συμβάλει στη διαδικασία αυτή με τη συγκέντρωση των απόψεων των κατοίκων της υπαίθρου της Μεσσηνίας σχετικά με διάφορα θέματα, όπως:

  1. Οι ανάγκες των αγροτικών περιοχών της Μεσσηνίας σήμερα
  2. Τι καθιστά ελκυστική την απασχόληση στις αγροτικές καλλιέργειες ειδικά από νέους αγρότες
  3. Πως ο πολιτισμός θα μπορούσε να συμβάλλει στην βιώσιμη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου
  4. Ποιες είναι οι προσδοκίες των αγροτών και των συλλογικοτήτων της Μεσσηνίας για το 2040
  5. Πως θα μπορούσαμε να ορίσουμε την Διακυβέρνηση στην Μεσσηνία και στις άλλες ελαιοπαραγωγικές περιοχές με χρονικό ορίζοντα το 2040»

Η δημόσια διαδικτυακή συζήτηση της 19ης Ιανουαρίου 2021 «Το ΟΡΑΜΑ του αγροτικού χώρου της Μεσσηνίας για το 2040» οργανώνεται με τη φροντίδα του Γιώργου Καραμπάτου (Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» Καλαμάτα, τηλ. 6977250848), του Δημοσιογράφου Δημήτρη Μιχαηλίδη (ΑγροΝέα) και την τεχνική υποστήριξη της κτηνοτρόφου Μάγδας Κοντογιάννη (Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αττικής).

Σύνδεση (μέσω ZOOM).

Υποστηρικτικό υλικό για την οργάνωση των συζητήσεων βρίσκεται εδώ.

Η ενημερωτική συζήτηση που έγινε στις 9/12/2020 βρίσκεται στο Facebook.