Δυτικός Άξονας, οι δυνατότητες και τα οφέλη από τη διεύρυνση αυτής της Οδού

Μια παλαιότερη αλλά πολύ ενδιαφέρουσα και πάντα επίκαιρη θέση του τ. Προέδρου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και νυν Εκτελεστικού Διευθυντή του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς» κ. Γιώργου Καραμπάτου, για τον Δυτικό Άξονα, τις δυνατότητες και τα οφέλη από τη διεύρυνση αυτής της Οδού για την ευρύτερη περιοχή, δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο…