Αναγνώριση της ΔΟΕΠΕΛ ως Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς

Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της Ελλάδας η ΔΟΕΠΕΛ θα συνεχίσει στο εξής την λαμπρή πορεία της ως εθνικός φορέας επιτραπέζιας ελιάς. Πρόκειται για μια σημαντική αναγνώριση που επιβραβεύει προσπάθειες ετών και προσδίδει νέα δυναμική στον ρόλο της ΔΟΕΠΕΛ για την προάσπιση των συμφερόντων ενός στρατηγικού για την ελληνική οικονομία εξαγωγικού προϊόντος.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς», ένας από τους παλαιότερους συνοδοιπόρους της ΔΟΕΠΕΛ, χαιρετίζει αυτή την αναγνώριση και είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στο κάλεσμα συμπόρευσης των οργανώσεων, παραγωγών και όλων των εμπλεκομένων που παράγουν, προβάλλουν και προωθούν την επιτραπέζια ελιά, αυτό τον μικρό θησαυρό που μας προσφέρει απλόχερα η φύση.

Βλ. περισσότερα