Ετήσια Γενική Συνέλευση του OTRoutes Network

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Τακτικών Μελών του Δικτύου των Δρόμων της Ελιάς – OTRoutes Network, στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, οι εργασίες της οποίας πραγματοποιήθηκαν φέτος και με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) στο πλαίσιο των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την εξάπλωση του COVID-19.

Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης άνοιξε ο νέος Πρόεδρος κ. Edouard de Laubrie ο οποίος επισήμανε ότι η χρονική περίοδος που διανύσαμε από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση στιγματίστηκε αναμφίβολα από τη διεθνή κρίση υγειονομικού χαρακτήρα που δοκιμάζει τις αντοχές της οικονομίας και της κοινωνίας. Υπογράμμισε ότι οι επιπτώσεις στον κλάδο του τουρισμού, είναι τεράστιες: ακυρώσεις κρατήσεων, αναβολές εκτέλεσης έργων δημιούργησαν ασφυκτικό κλίμα σε όλες τις περιοχές της ελιάς και στις επιχειρήσεις σημαντική κρίση ρευστότητας. Η δραματική απώλεια εισοδήματος παγκόσμια και η συρρίκνωση του ΑΕΠ όλων των χωρών, κάνει δύσκολη την πρόβλεψη για το πώς θα κινηθούν οι τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού στο επόμενο διάστημα.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν ο απολογισμός και τα πεπραγμένα του παρελθόντος έτους, νέα μέλη, προτάσεις δράσεων και πηγές χρηματοδότησης, παρουσίαση μελέτης για τη δημιουργία παραρτημάτων σε χώρες που συμμετέχουν στο δίκτυο με 1η πιλοτική εφαρμογή στη Γαλλία, επικαιροποίηση εσωτερικού κανονισμού, συνδρομές μελών.