«Διάλογοι Πολιτιστικών Διαδρομών: προκλήσεις και ευκαιρίες μετά τον Covid-19»

Οι «Δρόμοι της Ελιάς» συμμετείχαν σε αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση με το παραπάνω επίκαιρο θέμα, η οποία διοργανώθηκε στις 26 Ιουνίου από την Δ/νση Διεθνών Σχέσεων & Ε.Ε. του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού σε στενή συνεργασία με τη Γραμματεία της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών. Μπορείτε να δείτε το βίντεο της συζήτησης από τα παρακάτω links. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω δράση έχει ενταχθεί στις δράσεις της τρέχουσας Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

https://youtu.be/KmCDh5HiLcI

https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/newsroom/-/asset_publisher/3LTziHUm71xR/content/greece-live-webinars-cultural-routes-dialogues-challenges-and-opportunities-post-covid-19-?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fen%2Fweb%2Fcultural-routes%2Fnewsroom%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_3LTziHUm71xR%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_count%3D1