Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το τελικό Συνέδριο του έργου Routes4U, χθες 7 Ιουλίου 2020, στο οποίο συμμετείχαν με παρουσιάσεις και παρεμβάσεις πολλοί ομιλητές. Οι εργασίες ξεκίνησαν με ενδιαφέρουσες welcoming remarks από τον κ. Jean Pierre Halkin, Επικεφαλής της Μονάδας Macroregions Transnational/ Interregional/External Cooperation, Enlargement, DG Regional and Urban Policy, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον κ. Stefano Dominioni , Εκτελεστικό Γραμματέα, Μερικής Διευρυμένης Συμφωνίας για τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου από την κ. Constanze Metzger, Routes4U Senior Project Officer, Enlarged Partial Agreement on Cultural Routes, Council of Europe.

Στη συνέχεια, πήραν τον λόγο οι προσκεκλημένοι ομιλητές οι οποίοι μίλησαν σχετικά με την συνεργασία  για τις στρατηγικές για τις ευρωπαϊκές Μακρο-Περιφέρειες, τις πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης στις  Μακρο-περιφέρειες και τις νέες προτάσεις διαδρομών.  

Οι «Δρόμοι της Ελιάς» που εκτέλεσαν με επιτυχία  δράσεις του έργου στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου (Ελλάδα, Κροατία, Σλοβενία)εκπροσωπήθηκαν από την κ. Μαρινέλλα Κατσιλιέρη, Υπεύθυνη Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς»  η οποία παρουσίασε της επέκταση της διαδρομής στην Μακρο-Περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και εξήγησε πως αυτό επιτεύχθηκε αναφέροντας τον αριθμό των νέων μελών/σημείων ενδιαφέροντος ανά χώρα, το είδος δραστηριότητας τους και τα επόμενα βήματα για την προβολή τους. 

Βλ. περισσότερα