Διαδικτυακό Σεμινάριο « Διάλογοι Πολιτιστικών Διαδρομών : προκλήσεις και ευκαιρίες μετά τον Covid-19», με πρωτοβουλία της Δ/νσης Διεθνών Σχέσεων & Ε.Ε. του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού

Η Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων & Ε.Ε. του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, σημείο επαφής για το πρόγραμμα Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης, οργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο ‘WEBINAR’ με θέμα «Διάλογοι Πολιτιστικών Διαδρομών: προκλήσεις και ευκαιρίες μετά τον Covid-19», (Παρασκευή 26 Ιουνίου, ώρα 3:00 μ.μ.), σε συνεργασία με τη Γραμματεία της Διευρυμένης Μερικής Συμφωνίας Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών.

Στόχος του WEBINAR είναι να διερευνηθούν οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στον τομέα του πολιτισμού και του τουρισμού, ιδίως στα δίκτυα και τις δράσεις Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης που διασχίζουν την Ελλάδα, να προσδιοριστούν οι προκλήσεις με τις οποίες είναι αντιμέτωπες οι πολιτιστικές διαδρομές και να συζητηθούν ευκαιρίες και καινοτόμες λύσεις που αναδεικνύονται μέσα από την κρίση.

Το WEBINAR θα διεξαχθεί στα ελληνικά και θα αναμεταδίδεται ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Πολιτιστικών Διαδρομών του ΣτΕ https://www.facebook.com/CultureRoutes, από όπου μπορείτε να το παρακολουθήσετε καθώς και να υποβάλετε ερωτήσεις, μέσω του live chat του Facebook.

Επισημαίνουμε ότι το WEBINAR εντάσσεται στις δράσεις του ΥΠΠΟΑ στο πλαίσιο της τρέχουσας Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης https://coegreekchairmanship2020.gov.gr/