Νέοι δρόμοι συνεργασίας με πανεπιστημιακούς και επιστημονικούς φορείς

Νέες συνεργασίες με πανεπιστημιακούς και επιστημονικούς φορείς έχει ξεκινήσει ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» με το Πανεπιστήμιο της Jaen (Ισπανία), το Πανεπιστήμιο της Άγκυρας (Τουρκία) και της Bologna (Ιταλία), με αντικείμενο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με τον πολιτισμό της ελιάς και τις πολιτιστικές διαδρομές.

Μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία με παρόμοιο αντικείμενο δρομολογείται επίσης και με την πολιτιστική διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης ATRIUM και το Πανεπιστήμιο της Bologna / Τμήμα Τουρισμού (Ιταλία), ενώ ολοκληρώθηκε και κατατέθηκε πρόταση με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Perugia (Ιταλία) στο πλαίσιο του Terroir project.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχες συνεργασίες έχουν ξεκινήσει και στην Ελλάδα, με 4 Πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.