Διαδρομή γνωριμίας με τις χιλιετείς ελιές της περιοχής Senia (Ισπανία)

Στο πλαίσιο της επίσκεψης εκπροσώπων των «Δρόμων της Ελιάς» στην Ισπανία, πραγματοποιήθηκε διαδρομή γνωριμίας με τις χιλιετείς ελιές της περιοχής, ένα φυσικό πολιτιστικό τοπίο μοναδικής ομορφιάς και αξίας με τη μεγαλύτερη πυκνότητα χιλιετών ελαιοδέντρων παγκοσμίως!

Η διαδρομή πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Taula Del Senia και της Association Territotio Senia, επίτιμων μελών των «Δρόμων της Ελιάς», που έχουν ως κύρια δραστηριότητα την προστασία και ανάδειξη αυτού του σημαντικού πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν ξεκινήσει από του 2006, σε συνεργασία με διάφορους φορείς την υλοποίηση ενός προγράμματος καταγραφής και χρονολόγησης των αιωνόβιων ελαιόδεντρων της περιοχής με δράσεις ευαισθητοποίησης των ιδιοκτητών και της τοπικής κοινωνίας.

Όμως μια εικόνα, χίλιες λέξεις! Σας αφήνουμε να ανακαλύψετε μερικά από τα θεαματικά αποτελέσματα του Προγράμματος και της υποδειγματικής εργασίας της Taula Del Senia και της Association Territotio Senia μέσα από φωτογραφίες ελαιόδεντρων 1.001 έως 1705 ετών!

Comments are closed.