Ελαιοτριβεία στους αρχαίους δρόμους του αλατιού (Frantoi da Olio Sulle Antiche vie del Sale)

Αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019, στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Imperia με πρωτοβουλία της Ένωσης Φίλων των Ιστορικών Μύλων Ιταλίας. Οι ‘Δρόμοι της Ελιάς’ συμμετείχαν και εκπροσωπήθηκαν από την Μαρινέλλα Κατσιλιέρη Δρ Ιστορίας Πολιτισμών και Υπεύθυνη Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του Πολιτιστικού Οργανισμού ‘Δρόμοι της Ελιάς’, η οποία παρουσίασε την εξέλιξη των παραδοσιακών ελαιοτριβείων (18ος -20ος αι.)