Πρόγραμμα Διεθνούς Εθελοντικής Εργασίας, Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Υπογράφηκε Σύμφωνο Συνεργασίας Διεθνούς Εθελοντικής Εργασίας μεταξύ της Διεθνούς Ένωσης Σπουδαστών Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του Πολιτιστικού Οργανισμού «Δρόμοι της Ελιάς».

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» θα φιλοξενήσει στην έδρα του (Καλαμάτα), 8 εθελοντές από διάφορες χώρες (Καναδά, Ινδία, Τυνησία, ΗΠΑ κ.α.) οι οποίοι θα εργαστούν με θέμα τις πολιτιστικές διαδρομές «Δρόμοι της Ελιάς» και την ψηφιακή εφαρμογή των νέων προτάσεων διαδρομών σε 5 χώρες.

Η διάρκεια του προγράμματος διεθνούς εθελοντικής εργασίας θα γίνει σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση καθορίζεται από τις 10/5/2019 έως 30/6/2019 και η δεύτερη φάση από 1/10/2019 έως 12/11/2019.