9ο Ετήσιο Συμβουλευτικό Forum Πολιτιστικών Διαδρομών

Οι «Δρόμοι της Ελιάς» συμμετείχαν στο 9ο Ετήσιο Συμβουλευτικό Forum Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 2-4 Οκτωβρίου στο Sibiu της Ρουμανίας.
Το 9ο Ετήσιο Συμβουλευτικό Forum –ένα γεγονός μεγάλης σημασίας για τις πολιτιστικές διαδρομές- οργανώθηκε από τη Γραμματεία της Μερικής Διευρυμένης Συμφωνίας (APE) σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού της Ρουμανίας.

Sibiu Forum