17 ΜΕΡΕΣ 17 ΣΤΟΧΟΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

14 – 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ελλάδα – Κύπρος

Οι Δρόμοι της Ελιάς συμμετέχουν στην εκστρατεία της Ελληνικής Πλατφόρμας για την ανάπτυξη

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη για 2η χρονιά συντονίζει τη μεγαλύτερη εκστρατεία στην Ελλάδα για τους Παγκόσμιους Στόχους, τις “17 Μέρες 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης” #17days17goalsgr.

Από τις 14 έως τις 30 Σεπτεμβρίου μαζί με 77 οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών, φορείς, σχολεία, πανεπιστήμια, δήμους, πρωτοβουλίες και δομές προβάλλουμε ένα πρόγραμμα 17 ημερών, το οποίο υλοποιείται σε 25 πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει φεστιβάλ, παιδικά εργαστήρια, δημόσιες δράσεις, ενημερωτικές ημερίδες, συζητήσεις, εκθέσεις και κέντρα ημέρας προωθώντας δράσεις που ενσωματώνουν τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης στην καθημερινότητα και αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη εφαρμογής της Ατζέντας 2030.

Στόχος της εκστρατείας “17 Μέρες 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης” είναι η ουσιαστική ενημέρωση για τους 17 Παγκόσμιους Στόχους και η ενεργή συμμετοχή του τοπικού πληθυσμού στην κινητοποίηση φορέων και στη δημιουργία καλών πρακτικών για την εφαρμογή τους. Σκοπός είναι η εμπλοκή όλων για να επιτευχθεί ένα βιώσιμο, χωρίς αποκλεισμούς, δίκαιο και πράσινο μέλλον για όλους.