Οι Δρόμοι της Ελιάς στην περιοχή Αδριατικής-Ιονίου

Στις 2 Ιουλίου δύο μέλη της ομάδας μας πήγαν στο Λουξεμβούργο για να συμμετάσχουν στη διευθύνουσα επιτροπή του έργου Routes4U.

Το Routes4U είναι ένα project της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανάπτυξη των 4 μακροπεριφερειών που προσδιορίζονται στη Σύμβαση του Faro. Οι πολιτιστικές διαδρομές είναι πολύτιμα αναπτυξιακά εργαλεία γι’ αυτές τις περιοχές και λειτουργούν ως κινητήρια δύναμη της τοπικής ανάπτυξης.

Στην πραγματοποιηθείσα Συνάντηση στο Λουξεμβούργο έγινε λεπτομερής αναφορά σχετικά με την πρόοδο του project, τις δραστηριότητες που έχουν τεθεί σε εφαρμογή και τα μελλοντικά στάδια που θα ακολουθήσουν.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτό το έργο και τη συμμετοχή μας σε αυτό, δείτε την περιγραφή (διαθέσιμη στα αγγλικά και γαλλικά)