Εκστρατεία «Μαζί μπορούμε να μεταμορφώσουμε τον κόσμο»

Η Ελληνική Πλατφόρμα για την Ανάπτυξη, στο πλαίσιο του προγράμματος «Βιώσιμη Ευρώπη για Όλους», συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη υλοποιώντας τη εκστρατεία «Μαζί μπορούμε να μεταμορφώσουμε τον κόσμο».

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης (European Sustainable Development Week – ESDW) είναι μια πρωτοβουλία πανευρωπαϊκής εμβέλειας που στοχεύει στην προώθηση και προβολή δράσεων και εκδηλώσεων που προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και διεξάγεται 30 Μαΐου με 5 Ιουνίου 2019.
Σκοπός της εκστρατείας είναι η ενημέρωση του ευρύ κοινού για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις αλλαγές που μπορούν να γίνουν σε ατομικό και σε θεσμικό επίπεδο. Η εκστρατεία εστιάζει σε 6 από τους 17 Παγκόσμιους Στόχους (Στόχος 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, Στόχος 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, Στόχος 10: Λιγότερες Ανισότητες, Στόχος 13: Δράση για το Κλίμα, Στόχος 16: Ειρήνη, Δικαιοσύνη και Ισχυροί Θεσμοί, Στόχος 17: Συνεργασία για τους Στόχους) οι οποίοι θα εξετασθούν στο Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (HLPF) 9-18 Ιουλίου 2019 στη Νέα Υόρκη.
Σχεδόν 4 χρόνια από την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Ελλάδα τώρα ξεκινάει τη διαδικασία εκπόνησης ενός Εθνικού Σχεδίου Εφαρμογής για τους Παγκόσμιους Στόχους, ενώ παρατηρείται πως υπάρχει ακόμη κενό στην ενημέρωση των πολιτών για το πώς θα έρθουν μικρές αλλαγές από τις καθημερινές μας συνήθειες. Η εκστρατεία “Μαζί μπορούμε να μεταμορφώσουμε τον κόσμο” δημιουργήθηκε στο μοτίβο “ΔΡΩ/ΑΠΑΙΤΩ”. Με το ρήμα ΔΡΩ παρουσιάζονται πράξεις που σε ατομικό επίπεδο μπορούν να φέρουν την αλλαγή, ενώ με το ρήμα ΑΠΑΙΤΩ παρουσιάζονται αιτήματα της ΚτΠ για μεταρρύθμιση σε εθνικό θεσμικό επίπεδο.
Οι προτάσεις της εκστρατείας είναι αποτέλεσμα συνεργασίας των μελών της Ελληνικής Πλατφόρμας: ActionAid Ελλάς, Equal Society, PRAKSIS, Οργάνωση Γη και Κόσμος χωρίς Πολέμους και Βία.

► Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» συνεργάζεται και συμμετέχει ενεργά στις δράσεις της Ελληνικής Πλατφόρμας για την Ανάπτυξη, η οποία συντονίζει ένα δίκτυο Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, της ανθρωπιστικής βοήθειας, της διεθνούς αναπτυξιακής συνεργασίας και της αναπτυξιακής εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνει υπαίθρια έκθεση στην Καλαμάτα για την ενημέρωση του κοινού.

Comments are closed.