Οι Πολιτιστικές Διαδρομές Δρόμοι της Ελιάς, ως πρότυπο για τις αξίες, την κληρονομιά και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης “, μια διεθνής Συνάντηση στην Κροατία με θέμα τους Δρόμους της Ελιάς

Η Κροατική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Κεντροευρωπαϊκή Πρωτοβουλία και η Διευρυμένη Μερική Συμφωνία για τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού της Κροατίας, ήταν οι διοργανωτές ενός Διεθνούς Εργαστηρίου αφιερωμένου στους Δρόμους της Ελιάς, με θέμα “Οι Πολιτιστικές Διαδρομές Δρόμοι της Ελιάς, ως πρότυπο για τις αξίες, την κληρονομιά και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ευρώπης “, που πραγματοποιήθηκε στις 14-16 Νοεμβρίου 2018 στο πανέμορφο νησί Mali Losinj της Κροατίας.

Το σεμινάριο ήταν η ευκαιρία να διερευνηθούν θέματα αντιπροσωπευτικά της ευρωπαϊκής ιστορίας και να συζητηθούν καινοτόμες προσεγγίσεις για την προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, του βιώσιμου τουρισμού και της τοπικής ανάπτυξης, όπως οι πολιτιστικές διαδρομές Δρόμοι της Ελιάς, διαδρομή πιστοποιημένη από το 2005 ως “Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης”.

Οι συμμετέχοντες σε αυτό το Σεμινάριο ήταν υψηλόβαθμα στελέχη των Κροατικών Υπουργείων Πολιτισμού, Τουρισμού και Ευρωπαϊκών και Εξωτερικών Υποθέσεων, του Συμβουλίου της Ευρώπης και πολλοί άλλοι πολιτιστικοί και τουριστικοί φορείς από πολλές χώρες της Ευρώπης και της Αδριατικής.
H συνάντηση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR), μιας στρατηγικής που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2014 και αφορά στη συνεργασία περιοχών Αδριατικής-Ιονίου, οι οποίες συμφώνησαν να συνεργαστούν στους τομείς κοινού ενδιαφέροντος προς όφελος κάθε χώρας και ολόκληρης της περιοχής.
Η περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, επέλεξε την ενίσχυση και επέκταση των Δρόμων της Ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος Routes4U, ενός προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σκοπό έχει να ενισχύσει την περιφερειακή ανάπτυξη μέσω των πολιτιστικών διαδρομών.