Μια ξεχωριστή ανταλλαγή νέων στους ‘Δρόμους της Ελιάς’!

Τη Δευτέρα, 02 Οκτωβρίου, 25 νέοι από 5 διαφορετικές χώρες, την Ελλάδα, την Τυνησία, την Ιταλία, την Ισπανία και την Τουρκία συναντήθηκαν στην Καλαμάτα για να συμμετάσχουν στην ανταλλαγή νέων “International Volunteers in Educational Projects 3.0 – INVEP 3.0”. 

Η ανταλλαγή υλοποιείται στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1, του Ευρωπαϊκού Μαθησιακού προγράμματος ERASMUS+ και έχει ως βασικό στόχο να ενθαρρύνει τους νέους ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία, και να προωθήσει το μήνυμα της σημασίας του Εθελοντισμού, της Αλληλεγγύης, της Δημοκρατίας, της Φιλίας και του Διαπολιτισμικού διαλόγου.

Οι νέοι συμμετέχοντες θα φιλοξενηθούν στην Καλαμάτα έως τις 12 Οκτωβρίου και θα δουλέψουν μαζί, αναλύοντας θέματα όπως ο Εθελοντισμός, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, η σημασία της Ενεργής Δράσης, η δύναμη της μή-τυπικής μάθησης, η διαπολιτισμική επικοινωνία κα, ενώ θα παρουσιάσουν τα συμπεράσματά τους και τις προτάσεις τους για περαιτέρω δράση σε ανοιχτή στο κοινό εκδήλωση, την Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου στις 20.30, στην Πλατεία Όθωνος, μπροστά από το Κέντρο Νέων Καλαμάτας!

Το σχέδιο χρηματοδοτείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Ε.Ε. δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.