Συνάντηση των εταίρων του έργου Well-O-Live στην Καλαμάτα

   

Με την ευκαιρία του Διεθνούς Συνεδρίου Well-O-Live, πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουλίου στην Καλαμάτα και η τελευταία συνάντηση των εταίρων του έργου από όλες τις συμμετέχουσες χώρες : Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Βουλγαρία, Κροατία, Φινλανδία και Ελλάδα.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα θέματα και οι εκκρεμότητες εν όψει της λήξης του έργου και ακούστηκαν απόψεις και προτάσεις των εταίρων, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στους τρόπους διάχυσης των αποτελεσμάτων του. Τα βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

Ανάπτυξη Βιωματικών Πακέτων: Αποτελεσματικές μέθοδοι και κανάλια για δράσεις μάρκετινγκ και προώθησης των Βιωματικών Πακέτων (προς τοπικές αρχές και επαγγελματίες). Έρευνα αγοράς και Ανάλυση SWOT, Επιχειρηματικό Σχέδιο για Τοπικές αρχές: Παρουσίαση, μεθοδολογία για αξιοποίηση.

Εμπειρίες Blogger και δράσεις προβολής: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δράσης «Εμπειρίες Blogger».

Ανάπτυξη μεθοδολογίας: Παρουσίαση του Εγχειριδίου Μεθοδολογίας, Συζήτηση για την καλύτερη προώθηση των αποτελεσμάτων προς τους επαγγελματίες του τομέα.

Διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου: Επικαιροποίηση εθνικών σχεδίων διάχυσης, ημερολόγιο εκδηλώσεων, βάση φορέων. Ανάπτυξη και διαχείριση διαδικτυακών εργαλείων (Ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Χάρτη Google Well-O-live).