Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» στο 6ο Σχολείο Τουρισμού

Το 6ο Σχολείο Τουρισμού πραγματοποιήθηκε στην Καλαμάτα από 13 ως 15 Μαρτίου 2017. Η εκδήλωση, που συγκέντρωσε επαγγελματίες και σπουδαστές στον τομέα του τουρισμού και του επισιτισμού, είχε στόχο να προσφέρει διαρκή επιμόρφωση κι ενημέρωση για ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον.

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» συμμετείχε στην εκδήλωση παρουσιάζοντας το ευρωπαϊκό έργο «WellOLive» το οποίο υλοποιεί σε συνεργασία με ένα διακρατικό δίκτυο δημόσιων και ιδιωτικών φορέων από την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Βουλγαρία, την Κροατία και τη Φινλανδία.

Οι αλλαγές στον τομέα του τουρισμού, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για εξατομικευμένες εμπειρίες, επιβάλλουν συνέργιες για τη δημιουργία μη συμβατικών τουριστικών προϊόντων που αξιοποιούν τους υλικούς και άυλους πόρους ενός προορισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο Well-O-live δημιουργεί και εφαρμόζει ένα καινοτόμο μοντέλο σχεδιασμού, διαχείρισης και προώθησης θεματικών προϊόντων τουρισμού της υπαίθρου προσανατολισμένων στις ανάγκες της αγοράς, γύρω από δράσεις ευεξίας και πολιτιστικές εμπειρίες κατά μήκος των Δρόμων της Ελιάς. Το έργο σχεδιάζει ένα θεματικό τουριστικό προϊόν γύρω από την ελιά, που συνδυάζει εκπαίδευση και αναψυχή και κάνει τους προορισμούς της υπαίθρου πιο ελκυστικούς, ενισχύοντας τις τοπικές οικονομίες μέσα από μία προσέγγιση αγοράς.