Διεθνές Forum για τις Πολιτιστικές Διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Vilnius (Λιθουανία)

Οι «Δρόμοι της Ελιάς» συμμετείχαν στο 5ο Ετήσιο Διεθνές Forum των Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Vilnius   στις 26-27 Οκτωβρίου 2016.

Το ετήσιο Forum των πολιτιστικών διαδρομών είναι ένα σημαντικό  γεγονός που επιτρέπει των διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών μεταξύ των συμμετεχόντων, εισηγητών και εκπροσώπων ευρωπαϊκών φορέων. Είναι επίσης μια ευκαιρία για να αναλύσει κανείς θέματα κοινού ενδιαφέροντος με άλλους εμπλεκόμενους σε τομείς, όπως ο πολιτισμός ή ο θεματικός τουρισμός  και να ενισχύσει ή να ξεκινήσει την επαφή μαζί τους

Στο Forum ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» εκπροσωπήθηκε από την κ. Francoise Tondre, τ. στέλεχος του Συμβουλίου της Ευρώπης και νυν Αντιπροέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του Οργανισμού.  Στην εισήγηση της η κα. Tondre ανέπτυξε τη σημασία της ενίσχυσης του διαπολιτισμικού διαλόγου και της δικτύωσης μεταξύ φορέων της Ευρώπης και πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Παρουσίασε επίσης το νέο πρόγραμμα πολιτιστικών διαδρομών «Δρόμοι της Ελιάς» AGORA, ανά τις ευρωπαϊκές χώρες και τις χώρες της Βαλτικής εστιάζοντας στη σημασία του διαπολιτισμικού διαλόγου για τη βιώσιμη ανάπτυξη.