Νέο έντυπο για τις πολιτιστικές διαδρομές από το Συμβούλιο της Ευρώπης

Ένα νέο καλαίσθητο έντυπο με θέμα τις πολιτιστικές διαδρομές του Συμβουλίου της Ευρώπης μόλις κυκλοφόρησε από την Υπηρεσία εκδόσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στο έντυπο παρουσιάζονται συνοπτικά το πρόγραμμα και οι στόχοι των πολιτιστικών διαδρομών, οι αξίες που αντιπροσωπεύουν, οι δραστηριότητες τους και η διαδικασία πιστοποίησης των διαδρομών. Το έντυπο είναι διαθέσιμο σε αγγλική και γαλλική γλώσσα.

2016-002a