Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής του έργου MedDiet στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» -εταίρος στο έργο MedDiet- συμμετείχε στη Συνάντηση η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 13 έως τις 14 Οκτωβρίου 2014. Οι εταίροι παρακολούθησαν την πορεία των δραστηριοτήτων, συζήτησαν για πρακτικά θέματα και προγραμμάτισαν τις επόμενες δράσεις του έργου. Συγκεκριμένα, συζητήθηκαν δράσεις όπως η προώθηση της Ετικέτας Ποιότητας «Μεσογειακή Διατροφή» για εστιατόρια, η δημιουργία σημείων ενημέρωσης (Info Point) για τη Μεσογειακή Διατροφή και η οργάνωση εκδηλώσεων κεφαλαιοποίησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο «MedDiet – Μεσογειακή Διατροφή και Αναβάθμιση των Παραδοσιακών Τροφίμων» υλοποιείται στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης (ENPI CBC Med). Το Πρόγραμμα ENPI CBC Med στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε περιφέρειες των συνεργαζόμενων χωρών της Μεσογείου. Στόχος του έργου είναι η ευαισθητοποίηση κοινού και φορέων για τη Μεσογειακή Διατροφή , την ανάδειξη και διαφύλαξη των παραδοσιακών τροφίμων και τη χάραξη ενός διεθνούς θεσμικού πλαισίου. Στο έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2015, συμμετέχουν 11 φορείς από την Ιταλία, την Ισπανία, την Αίγυπτο, τον Λίβανο, την Τυνησία. Η Ελλάδα εκπροσωπείται από τον Πολιτιστικό Οργανισμό «Δρόμοι της Ελιάς» και το Επιμελητήριο Μεσσηνίας.