Η Νεολαία σε Κίνηση ήρθε στην Καλαμάτα

O Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» συμμετείχε στις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Καλαμάτα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της ΕΕ «Νεολαία σε Κίνηση»

Τις εκδηλώσεις οργάνωσε η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2014, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση «Απασχόληση, Κοινωνικές Υποθέσεις και Κοινωνική Ένταξη» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

H «Νεολαία σε Κίνηση», ως μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αποτελεί μια εργαλειοθήκη που παρέχει τα μέτρα, τα οποία συμβάλλουν στη δημιουργία σωστών συνθηκών για την επίτευξη των επαγγελματικών στόχων των νέων.

Οι νέοι και οι επισκέπτες της Καλαμάτας που επισκέφθηκαν τα περίπτερα του “Youth on the Move” είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης και εκπαίδευσης που παρέχει η ΕΕ, να ακούσουν άλλους νέους να περιγράφουν τις εμπειρίες τους από αντίστοιχα προγράμματα και να απολαύσουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες και προγράμματα.

Οι αρχές και οι φορείς που συμμετείχαν στην εκδήλωση ήταν:
Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και Το Γραφείο του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), EURES/ΟΑΕΔ, Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Υπουργείο Εσωτερικών με το πρόγραμμα Ευρώπη για τους Πολίτες, Καλαμάτας.