ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΤΟΠΕΚΟ’

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ «ΔΡΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ» ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΟΤΙ:
ξεκίνησε η υλοποίηση του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΤΟΠΕΚΟ’ «Συλλογική Tοπική Δράση για την Απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ευπαθών ομάδων στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας» στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος.

Στόχος του Προγράμματος ‘ΤΟΠΕΚΟ’ είναι η προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης ευπαθών ομάδων μέσω της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους (μακροχρόνια άνεργοι με έμφαση στις γυναίκες και άτομα άνω των 45 ετών, αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα σε κατάσταση φτώχιας, άτομα με αναπηρία κ.λπ.) Συγκεκριμένα, θα ωφεληθούν 100 άτομα εκ των οποίων προβλέπεται:

  • 60 άτομα να προωθηθούν στην απασχόλησή σε επιχειρήσεις
  • 20 άτομα να υποστηριχθούν για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων (αξιοποίηση προγραμμάτων επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων ΕΠΑΝ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αποθεματικό Απρόβλεπτων, κλπ)
  • 20 άτομα να κατευθυνθούν στην ίδρυση κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (σύμφωνα με τον Ν. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις)…