Οι Δρόμοι της Ελιάς στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

Οι «Δρόμοι της Ελιάς » στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στη Μεσσηνία

Ο Πολιτιστικός Οργανισμός « Δρόμοι της Ελιάς » επιλέχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την Υπηρεσία Απασχόλησης της Ανδαλουσίας ως ειδικός για την εξεύρεση λύσεων από κοινού με πολλούς άλλους ευρωπαϊκούς φορείς των χωρών εταίρων του προγράμματος (Ισπανία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Σλοβενία, Λουξεμβούργο και Ιταλία).

Στα πλαίσια του προγράμματος δημιουργήθηκε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας στην ύπαιθρο, ιδιαίτερα στον τομέα του τουρισμού.

Ως εταίρος του προγράμματος στην Ελλάδα, ο Πολιτιστικός Οργανισμός

« Δρόμοι της Ελιάς » οργάνωσε συναντήσεις με επιχειρήσεις που διοικούνται ή διευθύνονται από γυναίκες σε δήμους της Μεσσηνίας (Πελοπόννησος) από τις 17 ως τις 20 Απριλίου 2012. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της επίσκεψης αντιπροσωπείας των Ισπανών επικεφαλής του προγράμματος, με στόχο την προβολή πρωτοβουλιών, επιχειρήσεων και «καλών πρακτικών» από καινοτόμες επιχειρήσεις και από γυναίκες επιχειρηματίες της περιοχής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν το καλοκαίρι του 2012.

« Δρόμοι της Ελιάς » οργάνωσε συναντήσεις με επιχειρήσεις που διοικούνται ή διευθύνονται από γυναίκες σε δήμους της Μεσσηνίας (Πελοπόννησος) από τις 17 ως τις 20 Απριλίου 2012. Οι επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της επίσκεψης αντιπροσωπείας των Ισπανών επικεφαλής του προγράμματος, με στόχο την προβολή πρωτοβουλιών, επιχειρήσεων και «καλών πρακτικών» από καινοτόμες επιχειρήσεις και από γυναίκες επιχειρηματίες της περιοχής.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιευτούν το καλοκαίρι του 2012.