Οι «Δρόμοι της Ελιάς» στο ιταλικό Touring Club!

2012-03-2029 πολιτιστικές διαδρομές που έχουν λάβει επίσημα τίτλο από το Συμβούλιο της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και οι «Δρόμοι της Ελιάς», ήταν το θέμα ειδικής έκδοσης του ιταλικού Touring Club η οποία εστάλη στα μέλη του.

Η έκδοση σχεδιάστηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Πολιτιστικών Διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης και με την φροντίδα της Eleonora Berti και του Michel Thomas-Penette, Διευθυντή του Ινστιτούτου και περιλάμβανε θέματα όπως: η πολυπολιτισμική Ευρώπη, έμποροι και μετανάστες, οδοιπόροι και κατακτητές, γεωργοί και βιομήχανοι, αρχιτεκτονική: πόλεις και κήποι, κ.α.

Οι 29 τιτλούχες πολιτιστικές διαδρομές επιλέχθηκαν έτσι ώστε να δίνουν μια συγκεκριμένη ιδέα της «Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κοινότητας» και καλύπτουν πληθώρα πολιτιστικών εκφράσεων από την προϊστορία μέχρι τις διαδρομές των προσκυνητών και από τις περιηγήσεις καλλιτεχνών μέχρι αγροτικές δραστηριότητες όπως η καλλιέργεια της αμπέλου και της ελιάς, συμβόλου της Μεσογείου.

Comments are closed.