ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΙΣ ΜΜΕ

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, στο Μέγαρο της Ευρώπης στο Στρασβούργο, ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» συμμετείχε σε προγραμματισμένη συνάντηση εργασίας για την εκπόνηση  μελέτης την οποία προτίθεται να πραγματοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  με θέμα τον ρόλο των Πολιτιστικών Διαδρομών στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα». 2010-11-12-2 Στη συνάντηση εξετάστηκαν όλα τα πιθανά πλεονεκτήματα που παρουσιάζουν για τις ΜΜΕ οι διακρατικές πρωτοβουλίες πολιτιστικών διαδρομών, όπως οι Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Διαδρομές στις οποίες ανήκουν και οι «Δρόμοι της Ελιάς».Στη συνάντηση συμμετείχαν πολλοί ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι ευρωπαϊκών φορέων, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτιστικών Διαδρομών (το οποίο έχει αναλάβει την εφαρμογή του προγράμματος των πολιτιστικών διαδρομών του Συμβουλίου της Ευρώπης) και ευρωπαϊκών πολιτιστικών διαδρομών, που συγκεντρώθηκαν για να καθορίσουν μία κοινή στρατηγική ανάλυσης.Ο Πολιτιστικός Οργανισμός «Δρόμοι της Ελιάς» παρουσίασε την εμπειρία και τις προτάσεις του όσον αφορά  τη συνεργασία με τις ΜΜΕ σε πολιτιστικές διαδρομές με  θέμα τον πολιτισμό της ελιάς και ανέπτυξε τα πλεονεκτήματα της πολύτιμης συμμετοχής και στήριξης των Επιμελητηρίων της Ελλάδας και της Μεσογείου στις πρωτοβουλίες του από την πρώτη στιγμή.