ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΕΛΑΙΟΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΒΑΝΟ

2009-03-04-01Εδώ και χρόνια, η Μη Κυβερνητική Οργάνωση Mawassen Khair (Moisson de la Bienfaisance) εργάζεται ενεργά για την προστασία του περιβάλλοντος στον Λίβανο. Στόχος: η αναφύτευση 40.000 ελαιοδέντρων στο Νότιο Λίβανο το 2009!

O Ibrahim El Ali, ιδρυτής της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης Mawassem Khair και επί σειρά ετών υπερασπιστής του περιβάλλοντος, είναι από εκείνους που επιθυμούν να «αφήσουν στα παιδιά μας έναν πλανήτη στον οποίον θα ζήσουν ευχάριστα». Τα προγράμματα που εφαρμόζει από το Νότιο Λίβανο όπου ζει, υπαγορεύονται από την επιθυμία αειφόρου ανάπτυξης και την επιτακτική ανάγκη προφύλαξης του οικοσυστήματός μας.

Μεταξύ των στόχων της Οργάνωσης για το 2009, είναι να αναφυτευθούν περισσότερα από 40.000 ελαιόδεντρα στο Νότιο Λίβανο ώστε να μπορέσει ο λαός να αποκτήσει και πάλι τα εισοδήματα που έχει χάσει εξαιτίας του πολέμου ή των πυρκαγιών που καταστρέψανε τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα ελαιόδεντρα αυτά θα φυτευτούν σε 50 χωριά, από 500 έως 1000 ελαιόδεντρα ανά χωριό, σε συνεργασία με την Finul, τις τοπικές αρχές, τους θρησκευτικούς αρχηγούς, τα σχολεία και την Μη Κυβερνητική Οργάνωση της περιοχής. Το πρόγραμμα αυτό αφορά άμεσα ή έμμεσα 100.000 άτομα καθώς και τις υπάρχουσες μικρές μονάδες παραγωγής ελαιολάδου ή σαπουνιού.

Το εξαιρετικό αυτό πρόγραμμα είναι ένας μοχλός για την αειφόρο ανάπτυξη σε αυτήν την εξασθενημένη από τον πόλεμο του 2006 περιοχή που στερείται  βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://fondation-elali.blogspot.com (ιστοσελίδα σε γαλλική γλώσσα)

Συνάντηση ευαισθητοποίησης –  Το φυτώριο του Ibrahim EL Ali